Saturday, May 12, 2012

Fizik Lingkungan 1 & 2 Assignment 2

Objektif:

1.  Mempelajari pengukuran-pengukuran unsur-unsur Iklim.
2.  Mempelajari pengukuran-pengukuran bunyi (Fizik Lingkungan 2 sahaja).
3.  Mempelajari pengukuran-pengukuran pancahayaan siang (daylighting).

Kaedah;

1. Gunakan alatan yang dipinjam dari Makmal Sains Bangunan FAB JB.
2. Pilih bangunan studio dan persekitaran di UTM International Campus.
3. Lakukan pengukuran dangan bimbingan pensyarah.

Laporan & Penghataran;
1. Ambil pengukuran2 dan catatkan dalam jadual mengikut interval tertentu (5 minit).
2. Plpt Graf.
3. lakaran-lakaran pelan dan bangunan.

Penghantaran:
2 Jun 2012.

No comments:

Post a Comment